ХО

Балахон
Верхом вихор
Глухой
Доход доходчивый
Лихой
Нахохлился
Охота оприходовал
Приход поход
Расход
Уход
Ход хочет хохот хобот хохма холст хобби хорда хор хорохорится ходики ходка холить холка холл холм холод
Штриховка