УН

Болтун бурун бунт бормотун буйный бегун
Врун вундер ведун вьюн везунчик валун ворчун вертун втуне
Гарпун глазунья горбун грунт гунны говорун гамаюн глун гальюн
Дюны джунгли драгун дунь драчун
Зипун
Июнь иммунный
Корунд колдун колун куний канун колтун коммуна кощунство коюнул карборунд карбункул
Лгун лагуна латунь летун лизун лунный лунь лунка
Нюни Нептун накануне
Опекун осунулся окунул
Перун пункт  пунш попрыгунчик  подергунчик подтрунить певунья плюнь проклюнулся пуночка ползун по-пластунски пункция приструнить
Рисунок ревун руны
Свистун секунда слюнки струны скунс сунул
Тайфун типун трибуна табун тиун тундра
Уникум унция унты уния унты унтер
Фортуна фунт функция
Хунта хорунжий хохотунья хлопотунья хвастун
Чуни чугун
Шалун шампунь шхуна шатун
Юнга юнкер